Remedial Teaching Bijles


Jouw kind verdient het!

Elk kind verdient het om onbezorgd naar school te gaan. Om de lessen in de klas goed te kunnen volgen. Om met overtuiging te kunnen zeggen: 'Ik kan het!" Maar soms lukt dat niet. Extra hulp is dan nodig.

Remedial teaching


Soms wil het leren niet goed lukken. Het ligt meestal niet aan de inzet van je kind. Maar er is een reden waarom het niet lukt om het rekenen, begrijpend lezen of spelling onder de knie te krijgen. En die reden moeten we zien te vinden. Pas dan zal het leren beter gaan en jouw kind weer meer vertrouwen in zijn of haar eigen kunnen krijgen. En ontdekken dat leren ook leuk kan zijn.


Ik voer een uitgebreid pedagogisch-didactisch onderzoek uit om er achter te komen wat de oorzaak van de problemen is. Om het probleem aan te pakken maak ik een begeleidingsplan, precies op maat voor jouw kind. Zo zijn de doelen waar we aan werken duidelijk voor jou, je kind en eventueel de leerkracht op school.

Bijles


Als er geen sprake is van een grote leerachterstand en er geen bijkomende leerproblemen zijn, kan worden volstaan met bijles. Dit is vooral geschikt voor kinderen die de stof niet zo makkelijk tot zich nemen en de gelegenheid moeten krijgen de uitleg nog een keertje extra te horen of extra te oefenen. Dan lukt het ze wel.

Geef jouw kind een goede basis voor de toekomst

Ik heb ruim 13 jaar ervaring in het begeleiden van kinderen, zowel op school als thuis. Gun je kind de extra persoonlijke aandacht. Door individuele begeleiding kan ik goed inspelen op de behoefte van jouw kind en het maatwerkplan zorgt dat steeds aan de juiste doelen wordt gewerkt en dat deze doelen ook helder zijn.

Interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek of meld je kind meteen aan.

Remedial teaching

45 minuten voor € 37,50

Bijles

45 minuten voor €22,50

Testimonials

Fijn om met je te hebben kunnen sparren. Je hebt goed gezien dat er veel meer in onze zoon zat. Hij is helemaal opgebloeid!

— Agnes


Onze dochter gaat graag naar jouw lessen. Je hebt haar zelfvertrouwen gegeven en ze gaat nu weer met plezier naar school. En haar resultaten zijn met sprongen omhoog gegaan.

— Lenny